Banská Bystrica

sídlo

Kapitána Jaroša 3A
974 11, Banská Bystrica
Slovensko

048 / 414 27 12

bb@audiofon.sk

Bratislava

pobočka

Polereckého 3
851 04, Bratislava
Slovensko

02 / 207 12 514

ba@audiofon.sk

Pondelok - Piatok
8:30 - 16:30

Fakturačné údaje

IČO: 36 636 045 IČ DPH: SK2021981412

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 292 186 4136 / 1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2186 4136
SWIFT : TATRSKBX